Dagelijkse overdenking

Last modified: 30 May 2018 22:10:15


Overdenking van 17 november 2018

Al het geschapene


Leven volgens de Geest maakt ons doorgaans zo kleinmoedige hart groot en wijd als de wereld. Dat komt omdat de Geest van Jezus die in ons woont al het geschapene doortrekt. Jezus is het Woord waardoor alles is geschapen. In de woorden van Paulus: "Want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare ... Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vr alles en alles bestaat in Hem" (Kolossenzen 1, 16-17). Als Jezus in ons leeft door zijn Geest omvat ons hart daarom niet alleen alle mensen, maar heel de schepping. Liefde drijft de vrees uit, ze brengt samen wat van God is.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg