Dagelijkse overdenking

Last modified: 26 November 2017 17:38:23


Overdenking van 25 mei 2018

Jezus is arm


Gelukkig is Jezus omdat hij arm is. Jezus was niet arm omdat hij geen geld of geen vrienden had. Hij was arm omdat hij uit vrije wil afzag van macht en koos voor machteloosheid. Hij wilde liever kwetsbaar en afhankelijk zijn, dan weerbaar en zelfgenoegzaam. Het staat mooi beschreven in een oud-christelijke hymne: "Hij ... heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd... Hij is aan de mensen gelijk geworden" (Filippenzen 2, 6-7). Zo wilde Jezus zijn, arm van geest. Jezus vraagt van ons, gezegend als we zijn zoals hij dat is, om net zo arm te leven.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg