Dagelijkse overdenking

Last modified: 17 September 2021 13:39:22


Overdenking van 9 december 2023

Teruggeroepen naar het eeuwig leven


Er is n ding dat we met zekerheid weten: onze God is een God van levenden, niet van doden. God is het leven zelf, God is liefde, schoonheid, goedheid, waarheid. God wil onze dood niet, God wil dat wij leven. Onze God die in alle eeuwigheid van ons houdt wil ons in alle eeuwigheid leven schenken. Toen dat leven onderbroken werd, omdat wij niet volmondig Gods liefde wilden beantwoorden, zond God Jezus in onze wereld. Jezus heeft namens ons die liefde van God wl beantwoord. Zo heeft hij ons teruggeroepen tot eeuwig leven. We hoeven niet bang te zijn voor de dood. Daar wacht ons niet een wrede opzichter, een wraakzuchtige vijand of een wrede tiran die onze vernietiging wil. Daar wacht ons een liefhebbende, vergevingsgezinde God die uitziet naar onze thuiskomst.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg