Dagelijkse overdenking

Last modified: 17 September 2021 13:39:22


Overdenking van 20 mei 2024

Nog iemand vergeven


Waarom blijven we zo aan het leven hangen als het toch tijd is om te 'gaan'? Is het omdat we iets nog niet hebben afgemaakt? Soms klampen we ons vast aan het leven omdat we nog niet in staat waren om te zeggen: "Ik vergeef jou, en ik vraag jou om vergeving". Als we eenmaal vergeving hebben geschonken aan wie ons kwetsten en vergeving hebben gevraagd aan wie wij kwetsten, dan voelen we ons bevrijd. Zo vrij, dat we kunnen 'gaan'. Toen Jezus stierf bad hij voor degenen die hem aan het kruis geslagen hadden: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen" (Lucas 23, 34). Dat gebed was bevrijdend. Hij kon toen zeggen: "Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest" (Lucas 23, 46). Na deze woorden stierf hij.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg