Dagelijkse overdenking

Last modified: 17 September 2021 13:39:22


Overdenking van 25 september 2022

Gods werk is heilig


Op wat voor manier verhouden we ons tot de schepping? Als een plek vol dingen die we kunnen gebruiken al naar gelang onze behoeften of strevingen? Of is de schepping voor ons in de eerste plaats een sacramentele realiteit, een heilige ruimte waar God ons de onmetelijke schoonheid van het goddelijke openbaart? Zolang we de schepping alleen maar benutten kunnen we de heiligheid ervan niet waarnemen, omdat we ons gedragen alsof ze ons bezit is. Wat ons omringt is door God geschapen, net als wijzelf. In de schepping laat God zich aan ons zien. Dat vraagt om eerbied. Alles wat God gemaakt heeft is heilig.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg