Dagelijkse overdenking

Last modified: 30 May 2018 22:10:15


Overdenking van 24 november 2020

Ouder worden


Geduldig en verwachtingsvol leven wordt er met het ouder worden niet eenvoudiger op. Integendeel, met het klimmen der jaren is er de neiging om te hechten aan vaste gewoontes en te zeggen: "Ik weet het nu wel. Er is niets nieuws onder de zon. Ik doe het nu rustig aan, ik neem het zoals het komt". Maar zo raakt alle creatieve spanning eruit. We verwachten niet meer dat er echt iets nieuws kan gebeuren. We worden cynisch of zelfingenomen of we raken uitgekeken. Bij het ouder worden ligt er de uitdaging om juist dan met groot geduld en verwachting te blijven uitzien. Het vuur van de hoop drijft het leven aan. In het vertrouwen dat Christus "ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid van God" (Romeinen 5, 2).


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg