Dagelijkse overdenking

Last modified: 30 May 2018 22:10:15


Overdenking van 23 mei 2019

Jezus, een gezegend mens


Jezus is een gezegend mens. Een ander woord voor 'gezegend' in het oud-Nederlands is 'gebenedijd'. Dat oud-Nederlandse woord is afgeleid van het Latijnse woord benedicere en dat betekent: 'goede dingen (bene) zeggen (dicere)'. Jezus is een gezegend mens, omdat God goede dingen over hem gezegd heeft. Het meest duidelijk was dat te horen na Jezus' doop in de Jordaan. Toen kwam er een stem uit de hemel die zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind" (MatteŁs 3, 17). Begeleid door deze goede woorden begint Jezus zijn openbarar leven. Uit heel zijn leven blijkt dat die goede woorden niet alleen voor Jezus bedoeld zijn, maar ook voor al zijn volgelingen.


De tekst voor vandaag is uit "Brood voor Onderweg"
Henri Nouwen - copyright Lannoo - vertaling Maria ter Steeg